30,31 AUG.,1,7,8 SEP. 1999 at No.20 Warehouse
30.AUG.1999
ando shin
kuwayama kiyoharu (!!!)
kikuchi yoshinori (electronics)
yamazawa teruto (tenor sax)
yamazaki noriaki (film)
kojima hisaya (bijutsu)
ui akihiro (video)
oota emi (bijutsu)
31.AUG.1999
ando shin
kuwayama kiyoharu (!!!)
yonekura naoki (guitar)
DJ nakagawa (turntable)
yamazaki noriaki (film)
kojima hisaya (bijutsu)
ui akihiro (video)
oota emi (bijutsu)
1.SEP.1999
ando shin
kuwayama kiyoharu (!!!)
murakami hitoshi (drums)
kunichika masashi (voice)
kijima rina (violin)
yamazaki noriaki (film)
kojima hisaya (bijutsu)
ui akihiro (video)
oota emi (bijutsu)
7.SEP.1999
ando shin
kuwayama kiyoharu (!!!)
yanagawa yoshinori (alto sax)
nakanishi takeo (per)
miura tadayuki (guitar)
yamazaki noriaki (film)
kojima hisaya (bijutsu)
ui akihiro (video)
oota emi (bijutsu)
8.SEP.1999
ando shin
kuwayama kiyoharu (!!!)
yanagawa yoshinori (alto sax)
okazaki toyohiro (electronics)
kaneko tetsuya (per)
mars furuta (film)
kojima hisaya (bijutsu)
ui akihiro (video)
oota emi (bijutsu)
@